saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Hộp Giấy Và Khay Giấy

Hộp Giấy Và Khay Giấy

Hộp giấy và Khay giấy là sản phẩm thế mạnh của chúng tôi. Ba Lan đầu tư dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động trong sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi có khả năng đáp ứng đầy đủ  những đơn hàng lớn trong thời gian ngắn nhất.

    1 2 3 4 5     
Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: