saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

 

Quy trình sản xuất bao bì, nhãn hàng hóa gồm 4 giai đoạn nối tiếp nhau

1. Thiết kế mẫu

2. Chế bản in

3. In 

4.Gia công tờ in thành phẩm 

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: