saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Văn Phòng Nhà Máy

Văn Phòng Nhà Máy

   

  

CÔNG TY BALAN

 

 


 

XƯỞNG IN

 


 

SẢN PHẨM LƯU KHO

 


 

MÁY CÁN MÀNG TỰ ĐỘNG

 


 

MÁY DÁN DÀI

 


 

MÁY DÁN LẬP THỂ

 

 

MÁY IN OFFSET 5 MÀU

 

 

MÁY IN OFFSET 4 MÀU NHỎ

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: