saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Ba Lan là nhà sản xuất và cung cấp bao bì. Vì lợi ích chung không ngừng cải tiến năng lực sản xuất, cùng nhau hợp tác sáng tạo để "Nâng Tầm Giá Trị Sản Phẩm" - nâng tầm giá trị cuộc sống.


TẦM NHÌN:
Nâng cao sức cạnh tranh, tạo nên thương hiệu bền vững. Ba Lan nằm trong top 50 thương hiệu của Việt Nam trong lĩnh vực in ấn bao bì giấy.


SỨ MỆNH:
Cung cấp những sản phẩm bao bì giấy với mẫu mã đẹp, chất lượng, đem lại lợi ích và giá trị gia tăng cho Doanh nghiệp và Xã hội.

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: