saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Túi giấy

Túi giấy

 Túi giấy đặc tính thân thiện môi trường, gần như là một xu hướng tất yếu.Ngoài những ưu điểm đó túi giấy in offset còn là công cụ trade marketing rất hiệu quả.

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: