saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Hộp bánh kẹo 1

 Ba Lan cung cấp hộp cứng cao cập, hộp mềm, hộp bánh kẹo. Ba Lan là đối tác tin dùng của bạn với thiết kế và mẫu mã đa dạng

Sản phẩm liên quan

Hộp giấy và Khay giấy là sản phẩm thế mạnh của chúng tôi. Ba Lan đầu tư dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động trong sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi có khả năng đáp ứng đầy đủ  những đơn hàng lớn trong thời gian ngắn nhất.

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: