saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Ấn phẩm quảng cáo 9

 Một bố cục rõ ràng sẽ làm cho người đọc chú ý đến ấn phẩm quảng cáo của bạn (ví dụ như tờ rơi, poster, banner quảng cáo online, catalog hay profile, brochure). Những kiểu trình bày dài dòng sẽ xua đuổi người đọc.

Một ấn phẩm quảng cáo hiệu quả là ấn phẩm quảng cáo có khả năng thu hút người đọc.

Hình ảnh trong ấn phẩm là hết sức quan trọng. Hình ảnh này càng lớn, bạn càng nhận được nhiều sự thu hút hơn, phần lời của bạn sẽ càng được khách hàng, người quan tâm nhớ tới hơn, đọc nhiều hơn. Kinh nghiệm cho thấy phần lời không nên chiếm quá 30% diện tích.

Sản phẩm liên quan

Ngoài những sản phẩm  trên, Ba Lan cũng sản xuất văn phòng phẩm (  bìa sơ mi, giấy tiêu đề, bao thư,tờ gấp, name card ...), Ấn phẩm quảng cáo ( Poster , tờ rơi, brochure, Catalogue),

Lịch tết các loại treo tường, để bàn ,block ...và các sản phẩm giấy bao bì.

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: