saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Ấn phẩm quảng cáo 7

 Ba Lan đưa ra những bản thiết kế dựa theo sự sáng tạo và ý nghĩa của từng bản phác thảo. Lựa chọn phương án tốt nhất trao đổi cùng khách hàng. Đội ngũ thiết kế sẽ lắng nghe những yêu cầu và chỉnh sửa từ những phác thảo và ý nghĩa đã trao đổi, sau đó chỉnh sửa lại và thu thập tất cả ý kiến về thiết kế được lựa chọn. Sau khi đã góp nhặt thông tin, Ba Lan sẽ hoàn thiện thiết kế ấn phẩm quảng cáo truyền thông chuyên nghiệp nhất trên phần mềm. Cùng lúc đó sẽ trao đổi thiết kế hoàn thiện cuối cùng, không giới hạn chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng.

 

Sản phẩm liên quan

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: