saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Ấn phẩm quảng cáo 5

 Thông qua những thông tin của khách hàng cung cấp, Ba Lan sẽ tìm hiểu các yêu cầu và mong muốn từ khách hàng. Từ đó so sánh những giá trị tạo nên thương hiệu của công ty, những yếu tố phù hợp cho thiết kế ấn phẩm quảng cáo truyền thông của công ty.

Sản phẩm liên quan

Ngoài những sản phẩm  trên, Ba Lan cũng sản xuất văn phòng phẩm (  bìa sơ mi, giấy tiêu đề, bao thư,tờ gấp, name card ...), Ấn phẩm quảng cáo ( Poster , tờ rơi, brochure, Catalogue),

Lịch tết các loại treo tường, để bàn ,block ...và các sản phẩm giấy bao bì.

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: