saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Ấn phẩm quảng cáo 3

 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo truyền thông bao gồm tờ rơi, tờ gấp, áp phích, standee, billboard, banner..v..v. Công việc của chúng tôi là thiết kế ra những ấn phẩm tốt nhất cho khách hàng dựa trên các ứng dụng công nghệ thiết kế, ngôn ngữ, không gian chuyên nghiệp để khách hàng có thể sử dụng xây dựng các chương trình marketing hiệu quả

Sản phẩm liên quan

Ngoài những sản phẩm  trên, Ba Lan cũng sản xuất văn phòng phẩm ( giấy tiêu đề , bao thư, bìa sơ mi, tờ gấp, name card ...), Ấn phẩm quảng cáo ( Poster , tờ rơi, brochure, Catalogue),

Lịch tết các loại treo tường, để bàn ,block ...và các sản phẩm giấy bao bì.

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: