saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Túi giấy

Hotline: (028) 3758 1527 - 0918 131 151 Email:

Túi giấy

 Ba Lan là một trong những đơn vị đầu tiên sản xuất túi giấy, kinh nghiệm lâu năm, có thể sản xuất số lượng lớn, chất lượng tốt và giá cạnh tranh

    1     
Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: