saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Quy trình sản xuất

Hotline: (028) 3758 1527 - 0918 131 151 Email:

Quy trình sản xuất

 

Quy trình sản xuất bao bì, nhãn hàng hóa gồm 4 giai đoạn nối tiếp nhau

  1. Thiết kế mẫu
  2. Chế bản in
  3. In 
  4. Gia công tờ in thành phẩm 
  5. Nhà kho

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: