saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Tầm nhìn sứ mệnh

Hotline: (028) 3758 1527 - 0918 131 151 Email:

Tầm nhìn sứ mệnh

 

TẦM NHÌN:

Nâng cao sức cạnh tranh , tạo nên thương hiệu bền vững.

Đến năm 2020 , Ba Lan nằm trong top 20 thương hiệu của

Việt Nam trong lĩnh vực in ấn bao bì giấy.

SỨ MỆNH:

Cung cấp những sản phẩm bao giấy với mẫu mã đẹp,

chất lượng , đem lại lợi ích và giá trị gia tăng cho Doanh 

Nghiệp và xả hội

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: