saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Văn Phòng Nhà Máy

Hotline: (028) 3758 1527 - 0918 131 151 Email:

Văn Phòng Nhà Máy

   

  CÔNG TY BALAN

 

 


 

XƯỞNG IN

 


SẢN PHẨM LƯU KHO

 


 

MÁY CÁN MÀNG TỰ ĐỘNG

 


 MÁY DÁN DÀI

 


MÁY DÁN LẬP THỂ

 

MÁY IN OFFSET 4 MÀU LỚN

 

MÁY IN OFFSET 4 MÀU NHỎ

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: